What
 • A.M.E - African Methodist Episcopal Church
 • A.M.E. Zion - African Methodist Episcopal Zion Church
 • American Baptist Church
 • Anglican Church
 • AOG - Assemblies of God Church
 • AVC Church
 • Baptist - American Baptist Church
 • Baptist - Free Will Baptist Church
 • Baptist Church
 • Baptist Church - Others
 • Baptist Church - Southern Baptist Church
 • Bible Church
 • Catholic
 • Catholic Church
 • CE Church
 • Christian & Mission Alliance Church
 • Christian Church/DOC
 • Christian Methodist Episcopal Church/CME
 • Christian Reformed/CRC Church
 • Church of God in Christ
 • Church of God/Anderson
 • Church of God/Cleveland
 • CMA Church
 • CME Church
 • COC Church
 • COG-ANN Church
 • COG-TENN Church
 • COGIC Church
 • Congregational Church
 • CRC Church
 • DOC Church
 • EFC Church
 • ELCA Church
 • Episcopal Church
 • Evangelical Free Church
 • FS Church
 • FWB Church
 • ICCC Church
 • Inter Denominational Church
 • JF Church
 • Lutheran Church
 • Lutheran/ELCA Church
 • Lutheran/LCMS Church
 • Mennonite Church
 • Methodist Church
 • Nazarene Church
 • Non Denominational Church
 • Orthodox Church
 • Other
 • Pentecostal Church
 • Presbyterian Church
 • RCA Church
 • SA Church
 • SBC Church
 • UCC Church
 • UCCan Church
 • United Methodist Church
 • Uniting Church
 • WELS Church
 • Wesleyan Church
Where
image

Category: The Rosary in Croation Prayers

image
02 March

Sign of the Cross U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Apostles Creed Vjerujem u Boga, Oca svemogucega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, sina njegova jedinoga, Gospodina nasega, koji je zacet po Duhu Svetom, rodjen od Marije Djevice, mucen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sasao nad pakao, treci dan […]

Read More